development/debug

vzkernel-debug-debuginfo - Debug information for package vzkernel-debug

Website: http://www.kernel.org/
License: GPLv2
Vendor: Virtuozzo
Description:
This package provides debug information for package vzkernel-debug.
This is required to use SystemTap with vzkernel-debug-3.10.0-327.18.2.vz7.15.2.

Packages

vzkernel-debug-debuginfo-3.10.0-327.18.2.vz7.15.2.x86_64 [344.8 MiB] Changelog by Konstantin Khorenko (2016-07-22):
- fence-watchdog: don't log state of mind (Konstantin Khorenko) [PSBM-49998]

Listing created by Repoview-0.6.6-4.el7